Přihlášení   Registrace

Zkoušky profesní kvalifikace

(dle NSK 66-042-M)

Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 4 Platnost standardu od: 21.12.2019

Co je to Profesní kvalifikace a Národní soustava kvalifikací

Profesní kvalifikace je zákonem č. 179/2006 Sb. definována jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popř. ve dvou nebo ve více povoláních“.

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech úplných profesních a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti.

Kritéria hodnocení

 1. 1. Orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit
 2. 2. Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit
 3. 3. Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele
 4. 4. Vykonávání činností realitního zprostředkovatele
 5. 5. Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele
 6. 6. Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

 

Zkouška – ověřování znalostí

1. Ověřování kritérií způsobem "písemné ověření"

Každý uchazeč má ve svém testu minimálně 24 uzavřených otázek, přičemž pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na to, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky. U každé otázky uchazeč bude vybírat z 3 možných odpovědí, z nichž pouze 1 bude správná.

Pro úspěšné splnění požadavků testu:
Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.


2.
Ověřování kritérií způsobem "ústní ověření"

Provádí se formou individuálního pohovoru zkušební komise s uchazečem

 • Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit
  kritérium c) - g)

 • Vykonávání činností realitního zprostředkovatele
  kritérium a), b)

 • Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu
  kritérium b) - c)


3.
Ověřování kritérií způsobem "praktické předvedení a ústní ověření"

Ostatní kritéria, u kterých je uveden způsob ověření "praktické předvedení a ústní ověření"a "ústní ověření", která nejsou uvedena výše, budou ověřována na modelových situacích.

1. modelová situace "klient hledá nemovitou věc ke koupi či nájmu nemovité věci"
2. modelová situace "klient vlastní nemovitou věc a nabízí ji k prodeji"
3. modelová situace "klient vlastní nemovitou věc a nabízí ji k nájmu nemovité věci"
4. modelová situace "klient si vybral nemovitou věc, na které vázne věcné břemeno, zástavní právo; která je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím, exekucí"


Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.


Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 3 až 5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemného testu je 45 minut.


Realitní akademie České republiky
v návaznosti na změnu obsahu i metodiky NSK 66-042-M připravuje jednotlivé modulové přípravné kurzy. Tyto kurzy, po jednotlivých modulech, by měli pomoci zájemcům o zkoušku, kteří si nebudou jistí svými znalostmi, aby si znalosti doplnili, resp. ověřili jejich úroveň a tuto zkoušku snadno zvládli.


Termíny zkoušek i jednotlivých přípravných kurzů na první pololetí 2020 najdete na webu
www.realitniakademie.eu.

 

 

PŘIHLÁSIT

Chci se začít vzdělávat v Realitní Akademii

Kontakty

markerSvornosti 985/8
150 00 Praha 5 - Smíchov
addressinfo@realitniakademie.eu phone+420 737 211 366

Mám zájem

Kontakty
Přihlášení

Najdete nás na

facebookNastavení cookies

Chráníme Vaše soukromí

Naše společnost používá soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat funkčnost stránek a zajištují, aby naše stránky fungovaly bezpečně, neustále se zlepšovaly a přizpůsobovaly vaše vyhledávání. Díky nim dokážeme lépe nabídnout obsah, který pro vás může být zajímavý a užitečný. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využíváním všech cookies.
Více informací
ROZUMÍM   ZAMÍTNOUT