Přihlášení   Registrace

Aktuální kurzy

Nováček 1 – minimum pro realitní zprostředkovatele

Co musím umět, kde hledat nabídku, telefonování, příprava schůzky s klientem, náběrová schůzka,

focení nemovitosti, strategie prodeje nemovitosti, právní minimum, stavební názvosloví, smluvní dokumentace,katastr nemovitostí

Nováček 2 – kurz pro realitní zprostředkovatele

Etický kodex Evropské asociace realitních profesionálů, obchodní dovednosti, komunikace s klientem, vystupování, neverbální komunikace, řeč těla, jak pokládat správné otázky,  struktura a vedení obchodní schůzky, cenová analýza, strategie prodeje, prezentace nemovitosti, inzerce, moderní  prezentační technologie, jak se klienti rozhodují o koupi nemovitosti, realitní procesy v souvislostech , jak a jaké nemovitosti se financují úvěrem, nutná dokumentace k zakázce, smlouvy

Pokročilý – jak se stát vlastním manažerem

Pokročilá komunikace, řešení win-win, změna  paradigmatu, osobní motivace, teamová spolupráce, time management, statistika a plánování práce, nastavení osobního plánu, vize strategie jak dosahovat osobních cílů.

Expert

Práce s exkluzivní poptávkou, jak získávat a využívat reference, návazné obchody,klasifikace nabídky, nastavení provize a její zdůvodnění, multi-oborové znalosti a dovednosti, jak získat a využít  exkluzivitu

Vstupní školení

Struktura NRH, cíle a strategie, prezentace Realitní akademie, Realitní komory, Etický kodex CEPI, prezentace operativních leasingů, marketingových nástrojů, seznámení s informačním systémem.

E-list a jeho varianty

Poznání všech možností e-listu, včetně všech podrobností a detailů, které může makléř při své práci s tímto inzertním systémem maximálně využít

Využití poptávky v realitním zprostředkování, analýza trhu

Práce s poptávkou, jak zasmluvnit a realizovat obchod, využití analýzy trhu

Moderní marketing

Moderní marketingové způsoby a postupy, které makléř využije ve své  realitní praxi, aplikace těchto metod na internetová a další média 

Obchodní dovednosti – základní

Základní dovednosti a znalosti v obchodním prostředí, poznání klienta, řeč těla, typologie, cyklus obchodníka, uzavírací techniky, péče o klienta

Výkupy , exekuce , toxické nemovitosti, spolupráce na insolvenčním řízení

Základy realitního zprostředkování v oblasti toxických nemovitostí, exekucí, výkupů, insolvence

PENB, technická inspekce nemovitosti

Podrobnosti vypracování PNEB, využití technické inspekce nemovitosti, vady, skryté vady, invazivní a neinvazivní metoda, výhody pro kupujícího, pro prodávajícího

Komerční nemovitosti

Postup a strategie prodeje a pronájmu  komerčních nemovitostí

Makléř a podnikání

všechny povinnosti při zahájení podnikání

jak správně pracovat s daní z příjmů

zákonné požadavky sociálního a zdravotního pojištění

principy DPH a jak správně postupovat v případě plátcovství DPH

Angličtina pro makléře

obchodní jednání v anglickém jazyce v průběhu celého obchodního případu.
prohlídka nemovitosti s anglicky mluvící klientelou, umí jednat o ceně v anglickém jazyce.
popis nemovitost v inzerátu v anglickém jazyce.
Jednání s klientem o smlouvách v anglickém jazyce.
vypracování předávacího protokolu k nemovitosti v anglickém jazyce.

Přípravný kurz profesní kvalifikace ZvR – stavebnictví a oceňování nemovitostí

Kurz probíhá podle pravidel Národní soustavy kvalifikací. Připravuje účastníky kurzu na jednu část zkoušky z profesní kvalifikace 66-042-M – Obchodník s realitami.

Kurz je určen hlavně jako příprava pro úspěšné vykonání jedné části zkoušky z profesní kvalifikace Obchodník s realitami. Určitě jej však můžete absolvovat i v případě, že si chcete doplnit nebo aktualizovat své vědomosti či získat nejnovější informace z oblasti stavebnictví.

Přípravný kurz profesní kvalifikace ZvR – právní a daňové minimum makléře

orientace v příslušných kapitolách Občanského zákoníku (č.89/2012Sb. v platném znění)

orientace v příslušných kapitolách zákona o katastru nemovitostí (č. 256/2013 Sb.)

orientace v nezbytných náležitostech základní smluvní a procení dokumentace

orientace v příslušných kapitolách insolvenčního zákona (č. 182/2006 Sb.)

orientace v příslušných kapitolách zákona o hospodaření s energií (č. 406/2000 Sb.)

orientace v konkrétních případech, kdy je nakládání s nemovitým majetkem omezeno

orientace v základních daňových předpisech při prodeji (pronájmu) nemovitostí, zejména v oblasti daně z nabytí, daně z příjmu fyzických a právnických osob ve vztahu k prodeji nebo koupi nemovitostí, daně z přidané hodnoty při prodeji (pronájmu) nemovitostí

Přípravný kurz profesní kvalifikace ZvR – financování nemovitostí

Kurz probíhá podle pravidel Národní soustavy kvalifikací. Připravuje účastníky kurzu na jednu část zkoušky z profesní kvalifikace 66-042-M – Obchodník s realitami.

Kurz je určen hlavně jako příprava pro úspěšné vykonání jedné části zkoušky z profesní kvalifikace Obchodník s realitami. Určitě jej však můžete absolvovat i v případě, že si chcete doplnit nebo aktualizovat své vědomosti či získat nejnovější informace z oblasti financí.

Zkouška (placená) – Zprostředkovatel v realitách

Písemná část – test 22 kritérií, každé kritérium alespoň na 50%. Celý test alespoň na 70% při nesplnění  alespon jedné podmínky – ukončení zkoušky, nepostupuje do dalších částí

Praktická část – prokázání znalostí v práci s PC, word, excel, powerpoint, outlook – vylosované zadání

Ústní část – 3 otázky – vylosované zadání, 15 minut příprava, odpovědi před komisí

Po splnění všech 3 částí – Osvědčení o profesní kvalifikaci MMR Zprostředkovatel v realitách

PŘIHLÁSIT

Chci se začít vzdělávat v Realitní Akademii

Kontakty

markerSvornosti 985/8
150 00 Praha 5 - Smíchov
addressinfo@realitniakademie.eu phone+420 737 211 366

Mám zájem

Kontakty
Přihlášení

Najdete nás na

facebook