Přihlášení   Registrace

Přípravný kurz pro zkoušky dle NSK – Financování nemovitostí, - video kurz- PŘIPRAVUJEME VIDEO KURZ

Základní informace

Místo konání:video kurz
Doba trvání:00:50 - 00:50
Termíny:

Popis kurzu

Kurz probíhá podle pravidel Národní soustavy kvalifikací. Připravuje účastníky kurzu na jednu část zkoušky z profesní kvalifikace dle NSK 66-042-M Realitní zprostředkovatel.
Kurz je určen hlavně jako příprava pro úspěšné vykonání části zkoušky z profesní kvalifikace. Určitě jej však můžete absolvovat i v případě, že si chcete doplnit nebo aktualizovat své vědomosti z financování nemovitostí.

Obsah kurzu

- finančních produkty ve vztahu k nemovitým věcem (koupě/prodej), nájem
- možnosti financování, obvyklé aktuální úrokové sazby, rozdíl mezi bankovní a nebankovní půjčkou, možná rizika různých finančních produktů,
  role spoluručitele

- tři metody stanovení (odhad) tržní hodnoty komerčních a rezidenčních nemovitostí
- jak stanovit nabídkovou cenu nemovité věci či obvyklé výše nájemného s využitím znalostí aktuálních tržních cen nemovitých věcí v dané
  lokalitě, případně s využitím dalších postupů (například s využitím cenových map) a s ohledem na skutečný stav nemovité věci

- faktory, které ovlivňují tržní hodnotu jednotlivých typů nemovitých věcí
- postup žadatele při získání hypotečního úvěru 

- základní způsob výpočtu jeho parametrů podle jeho vstupního kapitálu, věku a výše příjmu

- možné postupy získání hypotečního úvěru při zatížení nemovité věci zástavním právem ve prospěch jiné banky

- další otázky týkající se pojmů, postupů, produktů a možností při financování nemovitosti

Aktuálně volné termíny

PŘIHLÁSIT

Chci se začít vzdělávat v Realitní Akademii

Kontakty

markerSvornosti 985/8
150 00 Praha 5 - Smíchov
addressinfo@realitniakademie.eu phone+420 737 211 366

Mám zájem

Kontakty
Přihlášení

Najdete nás na

facebook